DIN INDKØBSKURV

Ingen varer i kurven.

Persondatapolitik

Hos Ingvard Christensen A/S (”Ingvard Christensen”, ”vi” eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne persondatapolitik gælder for vores behandling af personoplysninger i vores møbelhuse og på www.ingvardchristensen.dk. Privatlivspolitikken fastlægger retningslinjerne for Ingvard Christensens behandling af dine personoplysninger og giver dig de oplysninger, som du har ret til at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du bedes læse persondatapolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Ingvard Christensen.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:
Ingvard Christensen A/S
CVR-nr.: 35239340
Storstrømsvej 2
6715 Esbjerg N
Tlf. 75470111
E-mail: kontakt@ingvardchristensen.dk

2. Typer af personoplysninger

De typer af personoplysninger, som vi indsamler, kan omfatte:

– Dit navn
– Din e-mailadresse
– Dit telefonnummer
– Din adresse
– Oplysninger om din ordre-/købshistorik
– Oplysninger, som du giver, når du opretter en brugerkonto/profil
– Digitale fodspor (f.eks. oplysninger om din brug af Ingvard Christensens hjemmeside og webshop)
– Optagelser fra tv-overvågning i vores møbelhuse

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for at du kan anvende hjemmesidens funktioner og få leveret din ordre. På hjemmesiden vil det fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

– Når du besøger et af vores møbelhuse eller vores hjemmeside og webshop
– Når du køber varer i et af vores møbelhuse eller online i vores webshop
– Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
– Når du kontakter os pr. e-mail, chat, telefon, brev eller fysisk, hvor vores opfølgning er nødvendig

3. Anvendelse af personoplysninger

Personoplysningerne kan indsamles og anvendes til følgende formål:

– Gennemførelse af ordre hos Ingvard Christensen, herunder i vores møbelhuse eller webshoppen
– Administration af forsendelser, reklamationer og returneringer
– Administration af brugerkonto/profil
– Udsendelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale (som kan være baseret på dine tidligere køb og din klikadfærd)
– Deltagelse i konkurrencer eller events i vores møbelhuse eller online
– Markedsføring generelt
– Behandling af forespørgsler fra dig
– Kundesupport
– Udvikling af tjenester og services
– Undersøgelser, statistik, udvikling og beskyttelse af vores tjenester, herunder indsamling af kundefeedback
– Opfyldelse af krav i henhold til gældende lovgivning
– Håndhævelse af Ingvard Christensens vilkår og betingelser
– Fastlæggelse, håndhævelse eller forsvar af retskrav

4. Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende:

– Opfyldelse af kontrakt om køb af varer eller services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
– Udsendelse af markedsføring uden samtykke på baggrund af dit tidligere køb hos os i de tilfælde, hvor vi vælger at benytte os af denne mulighed i markedsføringsloven (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f)
– Legitim interesse i at kunne udarbejde statistiker, gennemføre undersøgelser, forbedre og udvikle vores tjenester og services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
– Legitim interesse i at kunne udsende servicemeddelelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
– Legitim interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
– Legitim interesse i at kunne indsamle og administrere dine personoplysninger, herunder via din klikadfærd i forhold til udsendt markedsføring og via cookies på vores website (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

5. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Ingvard Christensen leverer relevante ydelser, f.eks. it-leverandører, e-mailudbydere, leverandører af markedsføringsydelser og koncernforbundne selskaber. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner og i henhold til indgåede databehandleraftaler.

I forbindelse med Ingvard Christensens udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig, f.eks. ved helt eller delvist salg af Ingvard Christensen. Ved delvis overdragelse af aktiver, der indeholder personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Ingvard Christensen har en legitim interesse i at overdrage dele af sine aktiver samt foretage kommercielle ændringer.

Under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:
– Advokater
– Revisorer
– Domstole
– Offentlige myndigheder
– Potentielle købere
– Politiet
– Koncernforbundne selskaber
– Leverandører af varer og tjenester (i forbindelse med opfyldelsen af vores rettigheder og forpligtelser)

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller lignende ordning.

6. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af ovenstående formål.
Vi vil som hovedregel opbevare dine personoplysninger i løbende år + 5 år regnet fra dit seneste køb. Hvis du har købt varer, der er dækket af en garanti, sletter vi dine personoplysninger ved udløbet af garantiperioden.
Har du været i kontakt med os uden at foretage et køb, opbevarer vi dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at håndtere din henvendelse, og som udgangspunkt i 1 år.
Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil vi opbevare personoplysninger relateret hertil i 2 år, fra du afmelder dig nyhedsbrevet, da vi er forpligtet til at kunne dokumentere dit samtykke i denne periode.
Optagelser fra tv-overvågningskameraer i vores møbelhuse opbevares i 30 dage.
Vi kan dog behandle dine personoplysninger i en længere periode i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning.

7. Cookies

Vi anvender cookies på Ingvard Christensens hjemmeside og webshop. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan finde via følgende link: https://ingvardchristensen.dk/cookie-politik/.

8. Særligt for ansøgere til ledige stillinger hos Ingvard Christensen

Søger du en ledig stilling hos Ingvard Christensen, vil vi indsamle og behandle de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og eventuelle bilag, med henblik på at evaluere din ansøgning. Hvis du inviteres til en samtale, vil vi indsamle og evaluere de oplysninger, som du giver i den forbindelse.

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din ansøgning om indgåelse af en ansættelsesaftale med Ingvard Christensen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) og vores legitime interesse i at behandle de personoplysninger, du selv har givet os i forbindelse med ansættelsesproceduren (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger, f.eks. personoplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, i en periode på 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af din ansøgning mv. (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

9. Særligt for leverandører og samarbejdspartnere

Ingvard Christensen behandler personoplysninger om forretningsforbindelser hos vores leverandører og samarbejdspartnere, f.eks. i forbindelse med løbende korrespondance og samhandel.
Grundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i at kunne administrere vores forretningsforhold med den pågældende leverandør og samarbejdspartner (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Vores behandling af personoplysninger er begrænset til, hvad der er nødvendigt for varetagelsen af samhandelsforholdet. Vi sletter således oplysningerne, når de ikke længere er relevante, hvilket som udgangspunkt vil være efter samhandelsforholdets ophør, medmindre vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode i medfør af lovgivningen, f.eks. bogføringsloven.

10. Dine rettigheder

– Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
– Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
– Du har ret til at berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser
– Du har ret til at anmode os om begrænsning af din personoplysninger
– Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger, samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
– Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vores nyhedsmail kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsmailen.

11. Links til andre websites og apps m.v.

Ingvard Christensens hjemmeside og webshop kan indeholde links til andre websites og apps. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på andre selskabers websites eller apps eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites og apps, opfordres du til at læse hjemmesideejerens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

12. Spørgsmål eller klage

Hvis du har spørgsmål angående denne persondatapolitik, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@ingvardchristensen.dk.

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du ønsker at gå videre med sagen, kan du sende din klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

13. Ændringer i persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af denne persondatapolitik fra tid til anden, f.eks. i forbindelse med ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger eller forbedrede funktioner på hjemmesiden. Ved opdatering vil datoen nederst i persondatapolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på Ingvard Christensens hjemmeside.

 

Seneste opdatering [20. oktober 2020].

Lamper

Borde

Sofaer

Loungestole

Hvad kan vi hjælpe med?
Kontakt os
+45 7547 0111
E-mails vil blive besvaret
på hverdage indenfor få timer