DIN INDKØBSKURV

Ingen varer i kurven.

HANDELSBETINGELSER FOR WEBSHOP

Generelle oplysninger

INGVARD CHRISTENSEN A/S

CVR-nr.: 35239340

Storstrømsvej 2, 6715 Esbjerg V

Mail: kontakt@ingvardchristensen.dk

Tlf.: 75 47 01 11

Salgs- og leveringsbetingelser for Ingvard Christensen´s netbutik (Gælder ikke for køb i Ingvard Christensen Møbelhuse):

1 Almindelige betingelsers formål og rækkevidde
Nedenstående betingelser gælder for alle køb af varer, som forbrugere (herefter benævnt “Kunden”) foretager på Ingvard Christensen´s netbutik (herefter benævnt “Sælger”) hjemmeside www.ingvardchistensen.dk. Samtlige oplysninger (herunder nærværende vilkår) på hjemmesiden, og i forbindelse med afgivelse af ordren er på dansk, og aftalen indgås på dansk.
Disse betingelser accepteres af Kunden i forbindelse med afgivelse af ordrer, og de vil endvidere til enhver tid være tilgængelig på Sælgers hjemmeside, ligesom de kan rekvireres ved henvendelse til Sælger pr. e-mail eller almindelige post.

2 Ordremodtagelse og aftaleindgåelse

2.1 Ordreprocedure

Når du/Kunden har afgivet en ordre på webshoppen, vil du/Kunden automatisk modtage en e-mail, hvoraf alle ordredetaljer fremgår så som navn, adresse, leveringsadresse, betalingsmåde, oversigt over de bestilte varer. Denne e-mail er alene en elektronisk kvittering for, at vi/Sælger har modtaget din/Kundens ordre, og der er ikke på dette tidspunkt indgået en juridisk bindende aftale mellem dig/Kunden og webshoppen/Sælger.

En juridsk bindende aftale mellem dig/Kunden og webshoppen/Sælger er først indgået, når du/Kunden modtager en bekræftelsesmail. Indtil du/Kunden modtager en bekræftelsesmail, er webshoppen/Sælger berettiget til at annullere din/Kundens ordre helt eller delvist, fx som følge af pris- og tekstfejl eller udsolgte varer, og hvis det sker, vil du/Kunden naturligvis blive underrettet herom pr. e-mail.

Umiddelbart før endelig bestillingen vil Kunden på hjemmesiden se den samlede pris for bestilte varer og forsendelsesomkostninger samt evt. andre gebyrer/omkostninger, og Kunden vil inden endelig afgivelse af bestillingen få mulighed for at rette evt. fejl.

Kunden opfordres til at gennemgå ordrekvitteringen og meddele Sælger, såfremt oplysningerne ikke stemmer overens med den afgivne bestilling. Kunden opfordres til at gemme og evt. udskrive ordrebekræftelsen.

Ordren vil blive opbevaret af Sælger, men vil [ikke] – udover ordrebekræftelsen – være tilgængelig for Kunden efter ordren er afgivet.
Kunden er ansvarlig og bærer risikoen for, at de indtastede oplysninger om Kunden er korrekte, idet Sælger ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

2.2 Faktura
Umiddelbart efter afsendelse af Kundens ordre vil Sælger fremsende Kunden en faktura pr. e-mail eller brev.

3 Priser og betaling

3.1 Priser og valuta
Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare. Varen afregnes i DKK, og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden, ordrebekræftelsen og fakturaen.
Alle opgivne priser er inkl. afgifter og moms, medmindre andet særskilt fremgår ud for varen.

3.2 Leveringsomkostninger
Varerne leveres uden forsendelsesomkostninger i hele Danmark, dog undtaget ikke brofaste øer. Levering til udvalgte lande pålægges et fragtgebyr på 10% af købsummen.

3.3 Betaling med betalingskort
Betaling kan ske med Dankort, Visa/Dankort, Mastercard og MobilPay. Beløbet trækkes først på Kundens konto, når varen er afsendt. Det debiterede beløb vil fremgå af Kundens kontooversigt.
Betalinger på Sælgers hjemmeside håndteres af QuickPay.

3.4 Forsinket betaling
Beløbet forfalder til betaling ved afsendelse af varen, og forsendelsen sker under forudsætning af, at der er dækning for betalingen på Kundens betalingskort.
Ved forsinket betaling, f.eks. fordi det fakturerede beløb ikke kan trækkes på Kundens konto, eller Kunden uretmæssig stopper eller kræver betalingen tilbageført, påløber der et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. Sælger udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, hvorefter kravet tages til inkasso.
Der påløber morarenter fra forfaldstidspunktet i henhold til Rentelovens regler herom, indtil betaling sker.

4 Levering

4.1 Leveringssted og måde
Levering sker på den af Kunden oplyste adresse. Forsendelsen sker ved brug af et anerkendt fragtfirma på den måde, der fremgår af Kundens ordre og som bekræftet på ordrebekræftelsen.

4.2 Leveringstid
Det estimerede forsendelsestidspunkt fremgår af ordrebekræftelsen – Da Sælger ikke kan garantere lokale udbringningsforhold, kan Sælger ikke med sikkerhed angive, hvornår varen leveres på Kundens adresse.
Hvis afsendelsen af de bestilte varer bliver forsinket, underretter Sælger snarest muligt Kunden herom på den af Kunden oplyste e-mail adresse.

5 Fortrydelsesret

5.1 14 dages fortrydelsesret
Fortryder Kunden sit køb, giver Sælger fuld returret i 14 dage efter modtagelse af varen. Kunden skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at denne ønsker at fortryde sit køb. Meddelelsen skal gives pr. mail (kontakt@ingvardchristensen.dk) eller ved at benytte standardfortrydelsesformularen. I meddelelsen skal kunden gøre os tydeligt opmærksom på, at denne ønsker at udnytte sin fortrydelsesret.

Kunden kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give Sælger tydelig meddelelse om dette.

 

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:

Ingvard Christensen / Ingvardchristensen.dk
Storstrømsvej 2
6715 Esbjerg V
Tlf: 75 47 01 11
E-mail: kontakt@ingvardchristensen.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

Bestilt den:
Modtaget den:
Forbrugerens navn:
Forbrugerens adresse:
Forbrugerens underskrift:
Dato:
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

 

 

5.2 Returnering

Kunden skal returnere ordren til Sælger uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter Kunden har meddelt, at denne ønsker at fortryde sit køb. Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering til Sælger. Kunden bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. Varer, der returneres, bør ledsages af enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi.

Kunde kan enten returnere ordre til et af Ingvard Christensens møbelhuse eller til returadressen jf. pkt. 5.6. Hvis Kunden returnerer ordre til et af møbelhusene skal Sælger have information inden jf. pkt. 5.1

Kunden bærer risikoen for, at returvaren er forsvarlig emballeret. Kunden opfordres derfor til at gemme emballagen til Kunden er sikker på, at Kunden vil beholde varen.
Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Grundet bredt sortiment af forskellige varer opfordres kunden til at kontakte sælger for at få oplyst en ca. pris for returforsendelsen.
Sælger modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

5.3 Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:
Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,

5.4 Varens stand, når du sender den retur

Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Kunden kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis Kunden prøvede den i en fysisk butik, men Kunden må ikke tage den i egentlig brug.

Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter Sælger den som brugt, hvilket betyder, at Kunden ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

5.5 Tilbagebetaling af købsbeløbet

Det beløb, som Kunden har betalt for den pågældende vare inklusiv leveringsomkostninger, vil blive tilbagebetalt efter varens returnering. I tilfælde af en værdiforringelse som Kunden hæfter for, fratrækkes dette beløbet.
Beløbet returneres indenfor 5 til 14 arbejdsdage til den angivne bankkonto – dette gælder også ved returnering i et af møbelhusene.

Sælger kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre Kunden inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

5.6 Returadresse
Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten eller returnering af varer kan ske på nedenstående adresse og kontaktinformationer:
Cvr-nr. 35239340

Ingvard Christensen A/S
Storstrømsvej 2
6715  Esbjerg N
Danmark
E-mail: kontakt@ingvardchristensen.dk
Telefon: 75470111

6 Fejl og mangler – reklamation

6.1 Generelt

I det omfang der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse leverancen, og Kunden opfordres til at sætte sig ind i brugervejledninger før brug, samt følge evt. anbefalinger om vedligeholdelse af varen.
Kunden opfordres til at gennemgå og undersøge varen umiddelbart efter modtagelsen, herunder kontrollere om varen er beskadiget, og at den svarer til den bestilte vare.

6.2 24 måneders reklamationsfrist på alle varer
Kunden har 24 måneders reklamationsret på alle varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 24 måneder efter varens levering.
Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid efter, at disse blev konstateret eller burde have været konstateret. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
Reklamationsretten gælder alene fejl og mangler ved varen, der var til stede på leveringstidspunktet og ikke fejl og skader, herunder slitage, opstået som følge af forkert brug i strid med bruger-/vedligeholdelsesvejledning, eller at varen efter Kundens modtagelse påføres skader.

6.3 Reklamation og returnering
Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for Sælgers regning men for Kundens risiko, og Kunden opfordres derfor altid til at emballere varen forsvarlig ved returnering. I forbindelse med returneringen skal Kunden oplyse om, hvori fejlen eller manglen består, og Kunden opfordres til at vedlægge kopi af ordrebekræftelse og/eller faktura.
Returnering eller reklamation skal ske til den i punkt 5.3 nævnte adresse.

6.4 Reparation og omlevering
Såfremt varen indenfor den i punkt 6.2 nævnte frist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, som Kunden reklamerer rettidigt over, har Kunden som udgangspunkt valget mellem:

  1. afhjælpning af manglen,
    2. levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering),
    3. et passende afslag i købesummen eller
    4. ophævelse af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig.

Kunden kan ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt eller vil påføre Sælger uforholdsmæssige omkostninger.
Tilbyder Sælger afhjælpning eller omlevering, kan Køber ikke kræve afslag i købesummen eller ophævelse af købet.
Sælger skal opfylde krav om afhjælpning af fejl og mangler indenfor rimelig tid. Sker dette ikke, kan Kunden kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, eller omlevering.
Hvis afhjælpning ikke er mulig, refunderer Sælger i stedet købesummen inklusive Kundens eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.

6.5 Ansvar
Sælger kan i intet tilfælde gøres ansvarligt for indirekte tab, herunder tab af data eller følgeskader.

7 Personoplysninger

Klik her for at se Ingvard Christensen’ persondatapolitik: https://ingvardchristensen.dk/persondatapolitik/

7.2 Nyhedsbrev
Kunden kan valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en mailingliste hos Sælger således, at Kunden løbende modtager nyheder og anden information fra Sælger. Denne service kan til enhver tid og uden omkostninger tilmeldes og frameldes af Kunden selv på hjemmesiden.

7.3 Indsigts- og indsigelsesret vedrørende personoplysninger
Kunden kan kontakte Sælger, jf. oplysningerne anført i punkt 10 nedenfor, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der er registreret og behandles om Kunden. På baggrund af evt. indsigelser foretager Sælger sletning og/eller rettelse i det omfang, det ønskes af Kunden, forudsat dette ikke vil forhindre en købeaftales opfyldelse eller være en overtrædelse af lovgivningen.

7.4 Markedsføring
Oplysninger om kunderne – navn, adresse, e-mail m.v. – benyttes kun af Sælger til at opfylde Kundens bestilling og informere Kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå. E-mail adresse benyttes kun til udsendelse af nyhedsmails, hvis accept er afgivet af kunden jf. pkt. 7.2.

7.5 Opbevaring og sletning af oplysninger
Oplysninger vedrørende Kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i 5 år, medmindre dansk lov måtte stille krav om en længere opbevaring, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Sælger, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

8 Andet
Alle køb på webshoppen kan byttes i vores fire møbelhuse i Esbjerg, Vejle, Odense og Lyngby.

8.1 Kontakt til Sælger
Spørgsmål vedrørende levering og betaling m.v. kan ske på telefonnummer +4575470111. Der kan tillige rettes henvendelse på følgende e-mail adresse kontakt@ingvardchristensen.dk

9 Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
Disse betingelser gælder ikke for salg til andre erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder.

10 Oplysninger om Sælger
Ingvard Christensen A/S
Cvr-nr. 35239340
Storstrømsvej 2
6715 Esbjerg N
Danmark
Tlf. +45 75470111
Telefax +45 75470157
Mail: kontakt@ingvardchristensen.dk

  1. Klageadgang
    Kan vi ikke blive enige om behandling af reklamationen, kan du evt. indgive en klage til Center for klageløsning, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk Klagen kan indgives ved at udfylde en klageformular via https://naevneneshus.dk/eller du kan klage gennem EU: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Handelsbetingelserne er senest opdateret 04/02-2020

Lamper

Borde

Sofaer

Loungestole

Hvad kan vi hjælpe med?
Kontakt os
+45 7547 0111
E-mails vil blive besvaret
på hverdage indenfor få timer