DIN INDKØBSKURV

Ingen varer i kurven.

HANDELSBETINGELSER FOR WEBSHOP

 

1. Generelle oplysninger

Disse handelsbetingelser gælder for alle køb af varer, som foretages på hjemmesiden
www.ingvardchistensen.dk, der ejes og drives af:

INGVARD CHRISTENSEN A/S
CVR-nr.: 35239340
Storstrømsvej 2, 6715 Esbjerg V
Mail: kontakt@ingvardchristensen.dk
Tlf.: 75 47 01 11

Når du afgiver en ordre i vores webshop, accepterer du samtidig handelsbetingelserne. Handelsbetingelserne er i øvrigt tilgængelige på vores hjemmeside, ligesom du er velkommen til at få dem tilsendt pr. e-mail, hvis du kontakter os på: kontakt@ingvardchristensen.dk

 

2. Bestilling af varer på vores webshop

Når du har afgivet en ordre i webshoppen, vil du automatisk modtage en e-mail, hvor alle ordredetaljer fremgår så som navn, adresse, leveringsadresse, telefonnummer, mailadresse, betalingsmåde, og en oversigt over de bestilte varer. Denne e-mail er alene en elektronisk kvittering for, at vi har modtaget din ordre, og der er ikke på dette tidspunkt indgået en juridisk bindende aftale om køb. Vi opfordrer dig til at gennemgå ordrekvitteringen og give os besked, hvis oplysningerne ikke stemmer overens med den bestilling, du har afgivet.

En bindende aftale er først indgået, når du modtager en bekræftelsesmail fra os, hvor vi bekræfter dit køb. Indtil du modtager en bekræftelsesmail, er vi berettiget til at annullere din ordre helt eller delvist, fx som følge af pris- og/eller tekstfejl eller som følge af udsolgte varer. Du modtager naturligvis besked fra os pr. e-mail, hvis det sker.

Inden du afgiver endelig bestilling af varerne, vil du se den samlede pris for de bestilte varer inklusiv forsendelsesomkostninger samt evt. andre gebyrer/omkostninger. Du vil inden endelig bestilling få mulighed for at rette evt. fejl bestillingen.

Vi opbevarer din ordre, men den vil ikke – udover ordrebekræftelsen – være tilgængelig for dig, efter at ordren er afgivet. Derfor anbefaler vi, at du gemmer, evt. udskriver, ordrebekræftelsen.
Du er selv ansvarlig og bærer risikoen for, at de afgivne kontaktoplysninger, herunder leveringsadresse, er korrekte.
Umiddelbart efter afsendelse af din ordre, sender vi dig en faktura pr. e-mail.

 

3. Priser, forsendelsesomkostninger og betaling på vores webshop

Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare. Varen afregnes i DKK, og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden, ordrebekræftelsen og fakturaen.
Alle opgivne priser er inkl. afgifter og moms, medmindre andet særskilt fremgår ud for varen.

Varerne leveres uden forsendelsesomkostninger i hele Danmark, dog undtaget ikke brofaste øer.
Hvis der ønskes levering til udlandet, sendes en forespørgsel til kontakt@ingvardchristensen.dk, hvorefter vi vender tilbage med leveringsomkostningerne.

Betaling kan ske med Dankort, Visa/Dankort, Mastercard og MobilePay. Beløbet trækkes først på din konto, når varen er afsendt.
Betalinger foretaget via på vores hjemmeside håndteres af QuickPay.

Vi trækker beløbet for dit varekøb, når vi afsender varen til dig. Med andre ord sker afsendelsen under forudsætning af, at der er dækning for betalingen på dit betalingskort – er der ikke tilstrækkelig dækning, afsender vi ikke varen til dig.
Ved forsinket betaling, f.eks. fordi det fakturerede beløb ikke kan trækkes på din konto, eller hvis du uretmæssigt stopper eller kræver betalingen tilbageført, påløber der et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. Vi sender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, hvorefter kravet tages til inkasso.
Der påløber morarenter fra forfaldstidspunktet i henhold til Rentelovens regler herom, indtil betaling sker. Vi forbeholder sig ret til at stoppe varen, såfremt det viser sig, at der ikke er dækning for din betaling.

 

4. Levering af de bestilte varer på vores webshop

Levering sker på den adresse, du har angivet som leveringsadresse. Forsendelsen sker ved brug af et anerkendt fragtfirma på den måde, der fremgår af din ordre og som bekræftet i ordrebekræftelsen.
Det forventede forsendelsestidspunkt fremgår af ordrebekræftelsen.

Vi kan ikke garantere præcist hvornår de bestilte varer er klar til levering, ligesom vi ikke har kontrol over lokale udbringningsforhold. Derfor kan vi ikke med sikkerhed angive, hvornår varen leveres på din adresse.
Hvis afsendelsen af de bestilte varer bliver forsinket, underretter vi dig snarest muligt herom pr. e-mail.

 

5. Fortrydelsesret for køb på vores webshop

Fortryder du dit køb, har du fuld returret i 14 dage efter modtagelse af varen. Ønsker du at udnytte din fortrydelsesret, så skal du inden 14 dage fra modtagelse af varen give os meddelelse om, at du har fortrudt købet. Meddelelsen skal gives pr. e-mail (kontakt@ingvardchristensen.dk) eller ved at benytte standardfortrydelsesformularen. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde købet ved blot at nægte modtagelse af varen.

Hvis du udnytter din fortrydelsesret, skal du returnere de leverede varer til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter, at du har meddelt, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal selv afholde forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering til os. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering og indtil den er modtaget retur hos os. Vi anbefaler, at sammen med de varer, der returneres, vedlægger enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi.

Du kan enten returnere varen til et af vores møbelhuse eller til den adresse, der er nævnt ovenfor under pkt. 1. Hvis du vælger at returnere varerne til et af vores møbelhuse, så skal du give os besked herom, forinden du returnerer varerne.

Du bærer risikoen for, at returvarerne er forsvarlig emballeret, og vi opfordrer dig derfor til at gemme emballagen, indtil du er sikker på, at du vil beholde varerne.
Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Da vi har et bredt sortiment af forskellige varer, opfordrer vi dig til at kontakte os for at få oplyst en ca. pris for returforsendelsen.
Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

 

Varer undtaget fra fortrydelsesretten

Varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, er IKKE omfattet af fortrydelsesretten.


Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du er ikke berettiget til at tage varen i egentlig brug.

Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, herunder er påført mærker, ridser og/eller skader, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købesummen retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi, idet værdiforringelsen fratrækkes den oprindelige købesum.


Tilbagebetaling af købsbeløbet

Det beløb, som du har betalt for den pågældende vare inklusiv leveringsomkostninger, vil blive tilbagebetalt efter varens returnering. I tilfælde af en værdiforringelse som du hæfter for, jf. ovenfor, fratrækkes denne værdiforringelse beløbet.
Beløbet returneres indenfor 5 til 14 arbejdsdage til den angivne bankkonto – dette gælder også ved returnering i et af vores møbelhuse.

Vi er berettiget til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, medmindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den til os.

 

 6. Fejl og mangler – reklamation på vores webshop

Generelt

I det omfang der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse sammen med varen, og vi beder dig læse brugervejledningen før brug af varen, samt følge evt. anbefalinger om vedligeholdelse af varen.
Vi opfordrer dig til at gennemgå og undersøge varen umiddelbart efter modtagelsen, herunder kontrollere om varen er beskadiget, og at den svarer til den vare, som du har bestilt.


24 måneders reklamationsfrist på alle varer

Du har 24 måneders reklamationsret på alle varer. Du kan således ikke påberåbe dig fejl og mangler, der viser sig senere end 24 måneder efter varens levering.
Eventuelle fejl eller mangler ved de modtagne varer skal du påberåbe dig inden rimelig tid efter, at disse blev konstateret eller burde have været konstateret. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
Reklamationsretten gælder alene fejl og mangler ved varen, der var til stede på leveringstidspunktet og ikke fejl og skader, herunder slitage, opstået som følge af forkert brug i strid med bruger-/vedligeholdelsesvejledning, eller at varen, efter at du har modtaget den, er blevet påført skader.


Reklamation og returnering

Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for vores regning, men for din risiko, og vi opfordrer dig derfor altid til at emballere varen forsvarlig ved returnering. I forbindelse med returneringen skal du oplyse om, hvori fejlen eller manglen består, og vi opfordrer dig til at vedlægge kopi af ordrebekræftelsen og/eller fakturaen.
Returnering eller reklamation skal ske til den i punkt 1nævnte adresse, og returnering bør så vidt mulig altid aftales med os, forinden returneringen sker, så vi er i stand til bedst mulig at håndtere reklamationen.


Reparation og omlevering

Såfremt varen indenfor ovennævnte frist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, som du reklamerer rettidigt over, har du som udgangspunkt valget mellem:

  1. Afhjælpning af manglen,
  2. Levering af en anden vare, der stemmer overens med aftalen (omlevering),
  3. Et passende afslag i købesummen eller
  4. Ophævelse af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig.

 

Du kan ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt eller vil påføre os uforholdsmæssige omkostninger.

Tilbyder vi afhjælpning eller omlevering, kan du ikke kræve afslag i købesummen eller ophævelse af købet.

Vi skal opfylde krav om afhjælpning af fejl og mangler indenfor rimelig tid. Sker dette ikke, kan du kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, eller omlevering.

Hvis afhjælpning ikke er mulig, refunderer vi i stedet købesummen inklusive dine eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.

 

Ansvar

Vi kan i intet tilfælde gøres ansvarligt for indirekte tab eller følgeskader.

  

7. Personoplysninger

Klik her for at se, hvordan vi behandler dine personoplysninger: https://ingvardchristensen.dk/persondatapolitik/

 

8. Klageadgang

Kan vi ikke blive enige om behandling af reklamationen, kan du evt. indgive en klage til Center for klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.  Klagen kan indgives ved at udfylde en klageformular via https://naevneneshus.dk/, eller du kan klage gennem EU-Kommissionens online klageportal ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret 1. oktober 2021

 

Lamper

Borde

Sofaer

Loungestole

Hvad kan vi hjælpe med?
Kontakt os
+45 7547 0111
E-mails vil blive besvaret
på hverdage indenfor få timer